• Huset, Middelfart
  • 12/04/2018 -

Kursus i brug af analysemetoden FRAM – Forår 2018

Center for Kvalitet arrangerer i samarbejde med HR Personale og Udvikling et firedages kursus om brugen af FRAM (Functional Resonance Analysis Method) til analyse af hændelser i komplekse socio-tekniske systemer og organisationer.

FRAM er baseret på en sikkerhedstænkning, der er gearet til komplicerede sociotekniske systemer som fx det moderne sundhedsvæsen, hvor ydelserne afhænger af tætte forbindelser mellem individ, organisation og teknologi.

FRAM tager udgangspunkt i daglige aktiviteter i stedet for ulykker og utilsigtede hændelser.

Forårskurset har tilmeldingsfrist 26-03-2018 kl. 12:00

Kurset afvikles over 4 dage hvor 2 af dagene er internatkursus med overnatning.

Kursusdage:

12-04-2018
03-05-2018 og 04-05-2018
01-06-2018

Tilmelding til kurset og yderligere informationer

Du kan læse mere om FRAM via dette link

Luk menu