Center for Kvalitet understøtter kvalitetsudvikling i Region Syddanmarks sundhedsvæsen på en række områder, hvor formålet er at forbedre patientens forløb i kontakten med de ofte mange forskellige sundhedspersoner, der er involveret i undersøgelse, behandling og pleje af den enkelte patient. Det gælder fx samarbejdet mellem den primære og den sekundære sundhedssektor (praktiserende læger, kommuner og regionen), og det gælder fx samarbejdet mellem sundhedspersonalet på sygehusafdelinger om den bedst mulige behandling og pleje.Center for Kvalitet understøtter kvalitetsudvikling med evalueringer, udviklingsprojekter og undersøgelser, der har til formål at skabe forbedringer i praksis samt opfyldelse af de aftaler og målsætninger, der er politisk vedtagne i Region Syddanmark.  Brug menuen til højre til at få indblik i Center for Kvalitets aktiviteter og udgivelser på området.

Læs mere om forskellige områder i menuen til højre.

Luk menu