Center for Kvalitets evalueringer bidrager til læring og udvikling i sundhedssektoren. Der er de senere år blevet stillet større og større krav til evaluering af offentlige indsatser. Nytter alle de strategier og projekter/initiativer, vi sætter i søen? Har de nogen effekt? Når vi målet, og får vi noget for pengene?

Hvad er evaluering?
Definitionen på evaluering kan være forskelligartet – men den klassiske er: ”Evaluering er en systematisk retrospektiv vurdering af organisering, gennemførelse, præstationer og udfald af offentlig politik, som tiltænkes at spille en rolle i praktiske handlingssituationer”,  Evert Vedung.

I denne definition indgår en systematisk tilgang og en vurdering. Med andre ord skal der måles (kvalitativt eller kvantitativt) og vurderes for at tillægge det evaluerede en værdi. Dermed danner evalueringen grundlag for fremadrettede beslutninger om, hvorvidt en indsats skal fortsætte, videreudvikles eller stoppes.

Luk menu