Center for Kvalitet styrker arbejdet med patientsikkerhed

Med oprettelse af to nye stillinger som udviklingskonsulenter styrker Center for Kvalitet kompetencer og viden i centerets arbejde med patientsikkerhed.

Nye kompetencer i team patientsikkerhed
Vibeke Madsen er uddannet farmaceut og har arbejdet på apotek og hospital. Med mange års arbejde i klinikken bidrager Vibeke med stor erfaring inden for patientspecifikt arbejde og lægemiddelrelaterede problemstillinger.

Cecilie Kvist, sygeplejerske og cand. cur., bidrager med erfaringer fra psykiatrien og den kommunale sygepleje samt fra et kvalitetsprojekt om kontinuitet i pleje.

Udviklingskonsulenterne indgår i den gruppe, der arbejder med patientsikkerhed i Center for Kvalitet. Gruppen omfatter jurist, farmaceut og ingeniør samt sygeplejersker og læger.

Patientsikkerhed i Center for Kvalitet

Center for Kvalitet varetager opgaven som regional risikomanager og er risikomanager for primærområdet (undtagen kommunerne) samt det præhospitale område.

Center for Kvalitet er driftsansvarlig for Region Syddanmarks anvendelse af Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) og har adgang til utilsigtede hændelser (UTH), som rapporteres af regionens sundhedsvæsen.

Funktionen indebærer også ansvaret for den regionale videndeling og læring af utilsigtede hændelser, herunder facilitering af fagspecifikke netværk.

Center for Kvalitet har gennem opgaven en tæt relation til sundhedsområdet. En relation som er afgørende for at give relevant indhold og inspiration til forskning, metodeudvikling, og uddannelse.

Læs mere om Center for Kvalitets arbejde med patientsikkerhed

Luk menu