Ph.d.: Akkreditering og proceskvalitet


Undersøgelse af, om akkreditering har haft effekt på sygehusenes kliniske proceskvalitet. Ph.d. studerende: Søren Bie Bogh Link til ph.d.-afhandlingen (PDF) Videnskabelige publikationer: Bogh, S. B. et al.: Accreditation and improvement in…

Fælles Akutmodtagelse – FAM

Opdragsgiver: Center for Kvalitet Formål: ​Formålet er at afklare betydningen af reorganisering af akutmodtagelserne gennem de sidste 5-10 år. Tovholder: Søren Bie Bogh
Luk menu