Ph.d.: Weekend-effekt blandt patienter indlagt på danske sygehuse

Ph.d.-projektets formål er at undersøge, om der er variation i behandlingskvalitet og behandlingsudfald afhængigt af indlæggelsestidspunkt for forskellige sygdomsområder i Danmark (apopleksi, AMI, hoftenære lårbensbrud). Ph.d. Nina Sahlertz Kristiansen, Klinisk…

Ph.d.: Akkreditering og kvalitetsmål


Undersøgelse af sammenhængen mellem akkreditering og forskellige proces- og resultatmål såsom dødelighed, klinisk proceskvalitet og patientoplevelse. Ph.d. Anne Mette Falstie-Jensen, Klinisk Epidemologisk Afdeling, Århus Universitetssygehus. Videnskabelige publikationer: Falstie-Jensen, A.M. et…

Afsluttede forskningsprojekter

Oversigt over afsluttede forskningsprojekter Ph.d.: Ledende indikatorer Udvikling af en metode, der kan anvendes til at studere processer og udvikle ledende indikatorer, som kan bruges til at forbedre patientsikkerhed. Ph.d.…

Igangværende forskningsprojekter

Her vises et bredt udsnit af de forskningsprojekter som Center for Kvalitet er involveret i. Betydningen af akkreditering for hospitals- og afdelingsledelser Opdragsgiver: Center for Kvalitet Formål: ​At undersøge effekten…

Afsluttede udvilklingsprojekter

Her kan du finde viden og inspiration fra en bred vifte af de projekter som Center for Kvalitet har været involveret i. Spørgeskema om Patientoplevet kvalitet i Tværsektorielle forløb (SPOT)…

Igangværende udviklingsprojekter

Her er et bredt udsnit af de udviklingsopgaver som Center for Kvalitet er involveret i. Har du forslag til nye projekter eller samarbejder er vi altid interesseret i henvendelser.
Luk menu