Artikel: Nye tider i sundhedsvæsenet

Det vrimler med kvalitetsforbedringsprogrammer, men virker de efter hensigten?

Det har Ulrik Gerdes og Sanne Weiergang Schou fra Center for Kvalitet i samarbejde med Lars Holger Ehlers fra Aalborg Universitet givet et bud på i en ny artikel i det seneste nummer af magasinet Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen.

Du han læse hele magasinet i elektronisk form, hvor der bl.a. er en artikel om patientansvarlig læge og et eksempel på brug af FRAM i forbedringsarbejde. Du finder Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen via dette link

Center for Kvalitet har evalueret 5 pilotprojekter vedrørende den patientansvarlige læge. Læs evalueringen her.

Center for Kvalitet har uddanner løbende sundhedsfaglige i analysemetoden FRAM. Læs mere om FRAM

Luk menu