Artikel – Compliance with accreditation and recommended hospital care

Compliance with accreditation and recommended hospital care—a Danish nationwide population-based study

Anne Mette Falstie-Jensen og kolleger undersøger forholdet imellem hospitalers efterlevelse af akkrediteringsstandarter og klinisk proceskvalitet blandt patienter på offentlige sygehuse. Studiet tester hypotesen; at patienter, der er indlagt på hospitaler med høj efterlevelse af akkrediteringsstandarterne, har større sandsynlighed for at modtage den anbefalede behandling. Læs de spændende resultater via nedenstående link.

Artiklen er publiceret her (Eksternt link til ISQua)

 

Artiklen er en del af ph.d. om ‘Akkreditering og kvalitetsmål
’
Ph.d.en undersøger sammenhængen mellem akkreditering og forskellige proces- og resultatmål såsom dødelighed, klinisk proceskvalitet og patientoplevelse.
Ph.d. Anne Mette Falstie-Jensen, Klinisk Epidemologisk Afdeling, Århus Universitetssygehus.

Videnskabelige publikationer:
Falstie-Jensen, A.M. et al: Compliance with accreditation and recommended hospital care — a Danish nationwide population-based study. International Journal for Quality in Health Care, 2017.
Falstie-Jensen, A.M. et al: Compliance with hospital accreditation and patient mortality: a Danish nationwide population-based study. International Journal for Quality in Health Care, 2015.
Falstie-Jensen, A.M. et al.: Is compliance with hospital accreditation associated with length of stay and acute readmission? A Danish nationwide population-based study. International Journal for Quality in Health Care, 2015.

Mere viden om akkreditering fra Center for Kvalitet

Ph.d om ‘Akkreditering og proceskvalitet
’
Undersøgelse af, om akkreditering har haft effekt på sygehusenes kliniske proceskvalitet.
Ph.d. Søren Bie Bogh, tlf. +45 30 43 31 98, send Søren en mail.

Link til ph.d.-afhandlingen (PDF)

Luk menu