Akkreditering – ny artikel om effekterne af Den Danske Kvalitetsmodel

Ny videnskabelig artikel af Søren Bie Bogh, ph.d. fra Center for Kvalitet, undersøger om effekten af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) varierede mellem hospitals-karakteristika og typer af kliniske processer.

Studiet er udført som en registerundersøgelse, hvor kliniske processer relateret til patienter med apopleksi, hjertesvigt, mavesår og bryst og lungecancer i årene 2008 til 2013 var inkluderet. Studieperioden var inddelt i tre perioder; før, under og efter akkreditering, og undersøger ændringer i kvalitetsudviklingen mellem de tre perioder.

Studiet konkluderede at effekten varierede mellem sygdomsområderne, hvor diabetes adskilte sig ved, at reagere positivt på DDKM, mens hjertesvigt, og brystcancer reagerede med en negativ ændringer. Analyser på tværs af sygdomsområder viste at effekten af DDKM ikke varierede mellem hospitals karakteristika.

Artiklen er publiceret her (Eksternt link til ISQua)

Mere viden om akkreditering fra Center for Kvalitet

Ph.d om 'Akkreditering og proceskvalitet
'
Undersøgelse af om akkreditering har haft effekt på sygehusenes kliniske proceskvalitet.

Ph.d. Søren Bie Bogh, tlf. +45 30 43 31 98, send Søren en mail.

Link til ph.d.-afhandlingen (PDF)

Videnskabelige publikationer:
Bogh, S. B. et al.: Accreditation and improvement in process quality of care: a nationwide study. International Journal for Quality in Health Care, 2015.

Bogh, S.B. et al.: Improvement in quality of hospital care during accreditation: A nationwide stepped-wedge study. International Journal for Quality in Health Care, 2016.

Ph.d. om 'Akkreditering og kvalitetsmål
'
Undersøgelse af sammenhængen mellem akkreditering og forskellige proces- og resultatmål såsom dødelighed, klinisk proceskvalitet og patientoplevelse.
Ph.d. Anne Mette Falstie-Jensen, Klinisk Epidemologisk Afdeling, Århus Universitetssygehus.

Videnskabelige publikationer:
Falstie-Jensen, A.M. et al: Compliance with hospital accreditation and patient mortality: a Danish nationwide population-based study. International Journal for Quality in Health Care, 2015.

Falstie-Jensen, A.M. et al.: Is compliance with hospital accreditation associated with length of stay and acute readmission? A Danish nationwide population-based study. International Journal for Quality in Health Care, 2015.

Luk menu