Årsberetning fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016

Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016 viser at antallet af utilsigtede hændelser ligger stabilt

Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016 viser, at antallet af rapporteringer af utilsigtede hændelser ligger stabilt.

I 2016 blev der rapporteret ca. 189.000 utilsigtede hændelser, og det tilsvarende tal for 2015 var ca. 188.000 hændelser (dette tal er justeret siden DPSD årsberetningen 2015).

Medicinering og fald er fortsat de hyppigst rapporterede utilsigtede hændelser. På baggrund af mønstre og tendenser i rapporterede utilsigtede hændelser har Styrelsen for Patientsikkerhed arbejdet på at udvikle en ny og forbedret rapporteringsmetode og på at uddrage læring af de mange hændelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed har fokus på, at rapporteringssystemet også fremover er med til at skabe læring og bidrage til en positiv patientsikkerhedskultur. Dansk Patientsikkerhedsdatabases beretning indeholder udover statistikkerne eksempler på, hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed udbreder kendskabet til rapporteringssystemet og eksempler på årets aktiviteter.

Se årsberetningen (eksternt link)

Læs mere om Center for Kvalitets arbejde med patientsikkerhed og arbejde med utilsigtede hændelser 

Patientsikkerhedsrapporten – Bidrag fra Sundhedsvæsenet 2016
Patientsikkerhedsrapporten – Bidrag fra Sundhedsvæsenet 2016 indeholder lokale patientsikkerhedsinitiativer, som alle landets kommuner og regioner har meldt ind til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Rapporten opsummerer således nye tendenser og initiativer på patientsikkerhedsområdet fra hele sundhedsvæsenet, og eksemplerne kan tjene som et fagligt opslagsværk for de mange sundhedsprofessionelle, der arbejder med udvikling, kvalitet og patientsikkerhed rundt omkring i Danmark.
Først i rapporten findes et resumé af udvalgte initiativer.

Se rapporten (eksternt link)

Luk menu