21 nye kursister er klar til intern survey og audit

Der var fuldt hus på grundkurset ’Intern surveyor og auditorer – for sundhedspersonale i region, kommune og almen praksis’, der blev afholdt den 7. og 8. marts af Center for Kvalitet.

Kurset henvender sig til medarbejdere der arbejder med at vurdere implementering af aftaler i forhold til overgange i tværgående patientforløb, evaluering af arbejdsgange og processer samt overholdelse af planer og implementering af strategier.

Kurset har også til formål at uddanne kursisterne i at forberede organisationer til risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed gennem interne surveys.

Har du spørgsmål om intern survey, audit eller om kurset, kan du kontakte underviser og souschef Jeannette Hounsgaard fra Center for Kvalitet. Jeanette har mere end 26 års erfaring med audit og intern survey fra forskellige brancher, og har uddannet mere end 1.000 medarbejdere i regionen inden for området.

Det næste kursus afholdes i efteråret 2018.
Læs mere om kurset og tilmeld dig

Kontakt Jeanette Hounsgaard

Luk menu