Viden

Twitter

Centrets arbejde har tre målsætninger for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet:
Forbedring af borgernes sundhed, forbedring af ydelsen af sundhedssystemer og styrkelse af kvalitetsudvikling i praksis.

Centrets forskning skal skabe fundamentet for dette udviklingsarbejde på fem områder:
1. Interventioner af komplekse systemer
2. Samskabelse af sundhedsservice
3. Integration af sundhedssystemer
4. Patientsikkerhed og resiliens