Rådgivning

Twitter

Center for Kvalitet rådgiver organisationer, afdelinger og ansatte i sundhedssektoren om kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Herunder om metodeanvendelse, strategiudvikling, organisationskultur mv.