Twitter

Publikationer

Her ses en oversigt over alle publikationer der er udgivet siden 2007.

Center for Kvalitet udgiver – ofte i samarbejde med andre – rapporter og informationsmateriale om emner og projekter inden for kvalitetsudvikling og patientsikkerhed.
Publikationerne er ordnet efter type, så som årsrapporter, håndbøger, artikler m.v. Du kan hente publikationerne ved at klikke på ‘Download PDF’.

Fra Sikkerhed I til Sikkerhed II – En hvidbog


Gennem den sidste halve snes år er det imidlertid gradvist blevet klart, at formålet med sikkerhedsstyring må udvikle sig fra at være at “så lidt som muligt går galt” til at blive at “så meget som muligt gå godt”. Den nye definition af sikkerhed, som nu kaldes for Sikkerhed-II, fokuserer på systemets evne til at fungere som det skal under varierende betingelser.

I denne Hvidbog af Erik Hollnagel, Robert L. Wears, Jeffrey Braithwaite forklares principperne bag Sikkerhed II i forhold til den mere klassiske sikkerhedsopfattelse i Sikkerhed I.

28.06.2017
Download PDF

Evaluering: Den Patientansvarlige læge


Evaluering af 5 pilotprojekter i Region Syddanmark

24.05.2017
Download PDF

Spørgeskema om PatientOplevet kvalitet i Tværsektorielle forløb (SPOT)


Denne rapport bidrager med et systematisk udviklet spørgeskema til vurdering af patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb.

03.02.2017
Download PDF

Profilfolder Center for Kvalitet


Læs mere om nogle af de projekter vi arbejder på i Center for Kvalitet

23.01.2017
Download PDF

Patientsikkerhed – Anbefalinger til arbejdsgange ved parakliniske undersøgelser, 2016


Patientsikkerhed – Anbefalinger til arbejdsgange ved parakliniske undersøgelser, 2016

09.11.2016
Download PDF

Den ældremedicinske patient


Her fortælles om planlægning af besøget, selve besøget, inddragelse af pårørende samt aftaler og en plan for fremtiden.

15.03.2016
Download PDF

Rapport – Funktionelle lidelser, 2015


Rapport – Funktionelle lidelser – audit af patientforløb i Region Syddanmark, 2015

02.03.2016
Download PDF

Rapport – Psykiatrisk akutmodtagelse i Esbjerg – en formativ evaluering, 2015


Rapport – Psykiatrisk akutmodtagelse i Esbjerg – en formativ evaluering, 2015

Kontakt: Lene von Bülow

Forskningsudgivelser 2013 – 2015


Forskningsudgivelser 2013 – 2015

Patientsikkerhed – Indsatser Afrapportering RSD, marts 2015


Patientsikkerhed – Indsatser Afrapportering RSD, marts 2015

Patientsikkerhed – Notat om Hospitalstandardiseret Mortalitetsratio 2014


Patientsikkerhed – Notat om Hospitalstandardiseret Mortalitetsratio 2014

Patientsikkerhed – Sygehusrecepter 2012


Patientsikkerhed – Sygehusrecepter 2012

Patientsikkerhed – Afdækning af hjertestopprocedurer januar 2012


Patientsikkerhed – Afdækning af hjertestopprocedurer januar 2012

Patientsikkerhed – Anbefalinger til håndtering af risikolægemidler på sygehusenhederne i Region Syddanmark, 2010


Patientsikkerhed – Anbefalinger til håndtering af risikolægemidler på sygehusenhederne i Region Syddanmark, 2010

Patientsikkerhed – Health Technology Assessment for preventing patient falls in hospitals. Summary 2010


Patientsikkerhed – Health Technology Assessment for preventing patient falls in hospitals.
Summary 2010

Patientsikkerhed – Medicinsk Teknologivurdering til forebyggelse af fald på hospitaler 2010


Patientsikkerhed – Medicinsk Teknologivurdering til forebyggelse af fald på hospitaler 2010

Patientsikkerhed – Health Technology Assessment for preventing patient falls in hospitals 2010


Patientsikkerhed – Health Technology Assessment for preventing patient falls in hospitals 2010.

Patientsikkerhed – Medicinsk Teknologivurdering MTV om behandling og rehabilitering af PTSD


Patientsikkerhed – Medicinsk Teknologivurdering MTV om behandling og rehabilitering af PTSD – herunder traumatiserede flygtninge 2008

Patientsikkerhed – Optimeret Medicinrums Design – OMD 2008


Patientsikkerhed – Optimeret Medicinrums Design – OMD 2008

Patientsikkerhed – Patientsikkerhed og elektronisk patient medicinering 2008


Patientsikkerhed – Patientsikkerhed og elektronisk patient medicinering 2008

Patientsikkerhed – Tjekliste til risikostyring ved ombygning af hospitaler 2007


Patientsikkerhed – Tjekliste til risikostyring ved ombygning af hospitaler 2007

Patientforløb – Patienters oplevelser af indlæggelsesforløb, 2014


Patientforløb – Patienters oplevelser af indlæggelsesforløb.
Kvalitativ undersøgelse, 2014

Patientforløb – Patienters tilfredshed med rehabilitering, 2014


Patientforløb – Patienters tilfredshed med rehabilitering.
En pilotundersøgelse, 2014

Patientforløb – Patientinddragelse i Region Syddanmark et katalog, 2014


Patientforløb – Patientinddragelse i Region Syddanmark et katalog, 2014

Kontakt: Anne Blom og Lene von Bülow

Patientforløb – Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet, 2014


Patientforløb – Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet.
Et pilotprojekt 2014

Patientforløb – Audit af KOL-rehabilitering, 2014


Patientforløb – Audit af KOL-rehabilitering, 2014

Patientforløb – Udvidet integreret samarbejde mellem FAM OUH og Lægevagten 2013


Patientforløb – Udvidet integreret samarbejde mellem FAM OUH og Lægevagten.
Evaluering 2013

Patientforløb – Rygmonitorering i Region Syddanmark, 2013


Patientforløb – Rygmonitorering i Region Syddanmark, 2013

Patientforløb – Evaluering af forløbsprogram for voksne patienter med diabetes 2, 2013


Patientforløb – Evaluering af forløbsprogram for voksne patienter med diabetes 2, 2013

Patientforløb – Optimering af diabetesbehandling vha. risikostratificering og datafangst 2013


Patientforløb – Optimering af diabetesbehandling vha. risikostratificering og datafangst.
Delrapport 2. OTAP 2013

Patientforløb – Opfølgning og koordination efter udskrivelse 2013


Patientforløb – Opfølgning og koordination efter udskrivelse.
Delrapport 3. OTAP 2013

Patientforløb – Notat om patientinddragelse 2012


Patientforløb – Notat om patientinddragelse 2012

Patientforløb – Regional model til kvalitetsmonitorering af Sam-Bo aftalen


Patientforløb – Regional model til kvalitetsmonitorering af Sam-Bo aftalen i Region Syddanmark 2012

Patientforloeb – Patientinddragelse i Region Syddanmark et katalog 2012


Patientforloeb – Patientinddragelse i Region Syddanmark et katalog 2012

Patientforløb – Tidlig opsporing af type 2 diabetes i almen praksis


Patientforløb – Tidlig opsporing af type 2 diabetes i almen praksis.
Delrapport 1 OTAP 2012

Patientforløb – Tværsektoriel audit af SAm-Bo aftaler i Region Syddanmark 2010


Patientforløb – Tværsektoriel audit af SAm-Bo aftaler i Region Syddanmark 2010

Patientforløb – Bedre patientoplevelser 2010 – hvordan?


Patientforløb – Bedre patientoplevelser 2010 – hvordan?
Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP 2009

Faglig formidling – Patientsikkerhed – Tilgange og forstaaelser


Faglig formidling – Patientsikkerhed Tilgange og forstaaelser.
Kvalitetsudvikling med patienten i centrum 2012

Faglig formidling – Bruger- og patientinddragelse


Faglig formidling – Bruger- og patientinddragelse.
Kvalitetsudvikling med patienten i centrum 2011

Faglig formidling – Kend dit mikrosystem


Faglig formidling – Kend dit mikrosystem.
Kvalitetsudvikling med patienten i centrum 2011

Faglig formidling – Kliniske mikrosystemer. Kvalitetsudvikling med patienten i centrum. 2010


Faglig formidling – Kliniske mikrosystemer.
Kvalitetsudvikling med patienten i centrum 2010

Håndbog – Statistisk Proces Kontrol (SPC)


Håndbog – SPC – Statistisk Proces Kontrol – Introduktion og håndbog 2010

Håndbog – Intern survey i Region Syddanmark


Håndbog – Intern survey i Region Syddanmark – En håndbog i praktisk brug af intern survey 2. udgave 2014

Håndbog – Global Trigger Tool – En oversættelse af IHIs værktøj tilpasset danske forhold 2008


Håndbog – Global Trigger Tool – En oversættelse af IHIs værktøj tilpasset danske forhold 2008

Handbook – FRAM –Functional Resonance Analysis Method 2013, english version


Handbook – FRAM –Functional Resonance Analysis Method 2013, english version

Håndbog – FRAM – Funktionel Resonans Analyse Metode En kursushaandbog 2013


Håndbog – FRAM – Funktionel Resonans Analyse Metode En kursushaandbog 2013

Artikler – Off-Hours Admission and Acute Stroke Care Quality


Artikler – Nina Sahlertz Kristiansen et al. – Off-Hours Admission and Acute Stroke Care Quality-A Nationwide Study of Performance Measures and Case-Fatality In-Stroke, 2014

Artikler – From Safety-I to Safety-II


Erik Hollnagel et al From Safety-I to Safety-II A White Paper 2015

Artikler – Behov for nytænkning i arbejdet med utilsigtede hændelser 2011


Artikler – Behov for nytænkning i arbejdet med utilsigtede hændelser 2011 artikel i Ugeskrift for Læger

Årsrapport for Patientsikkerhed 2014


Årsrapport for Patientsikkerhed 2014

Årsrapport for Patientsikkerhed 2009


Årsrapport for Patientsikkerhed 2009

Årsrapport for Patientsikkerhed 2007


Årsrapport for Patientsikkerhed 2007

Årsrapport 2013


Årsrapport 2013

Årsrapport 2012


Årsrapport 2012

Årsrapport 2011


Årsrapport 2011

Årsrapport 2010


Årsrapport 2010

Årsrapport 2008


Årsrapport 2008

Årsrapport 2007


Årsrapport 2007