Viden

Twitter

Patientsikkerhed og risikostyring er et prioriteret område regionalt, nationalt og internationalt. Grundlaget for patientsikkerhed i Danmark er Sundhedsloven (afsnit 61). Heraf fremgår sundhedspersonalets pligt til at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD). Den patientrettede risikostyring omfatter beskyttelse af patienten mod skader eller risiko i forbindelse med undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering.

uth_film

Film om arbejdet med utilsigtede hændelser