Om Center for Kvalitet

Twitter

Center for Kvalitet er et uafhængigt center i Region Syddanmark, som arbejder med forskning og kvalitetsudvikling inden for det sammenhængende sundhedsvæsen.

Center for Kvalitets opgave er at understøttte det regionale sundhedsvæsen med evidensbaseret viden om kvalitet i patientforløb og med udvikling af bredt anvendelige metoder til forbedring af kvalitet i sundhedsydelser, som kommer patienterne til gavn.

Center for Kvalitets vision er at blive det førende center i Danmark inden for forskning og metodeudvikling, der giver bedre kvalitet i patientforløb.

Kontaktinformation

Center for Kvalitet
P.V. Tuxensvej 3-5, 1. sal
5500 Middelfart
Tlf. 6348 4060
centerforkvalitet@rsyd.dk

Find vej