Ny forskningsassistent i Center for Kvalitet

Twitter

Center for Kvalitet har ansat Katrine Prisak Pedersen som forskningsassistent.

Katrine er uddannet kandidat i folkesundhedsvidenskab (Cand. scient. san. publ.) fra Aalborg Universitet i 2016. Her har Katrine arbejdet med udvikling, implementering og evaluering som gennemgående temaer i sin uddannelse. Før den formelle ansættelse var Katrine i praktik i 2 måneder i centeret. Her lavede hun litteratursøgninger i forbindelse med et forskningsprojekt og blev bl.a. også uddannet i analysemetoden FRAM.

Læs mere om FRAM på dette link

Katrines primære arbejdsområde er evaluering af Ny Finansieringsmodel, der kører på udvalgte sygehusafdelinger i en 2-årig forsøgsperiode. Evalueringen løber frem til august 2018, hvor slutrapporten skal afleveres.

Katrines viden om dataindsamling, analyse, evaluering og metode bidrager til at styrke opgaveløsningen i Center for Kvalitet.

Kontakt Katrine via mail: Katrine.Prisak.Pedersen@rsyd.dk