Center for Kvalitet søger udviklingskonsulenter

Twitter

Gør en forskel for patienternes sikkerhed i Region Syddanmark!

Center for Kvalitet søger udviklingskonsulenter til arbejdet med utilsigtede hændelser  

Opgaven
Center for Kvalitet er risikomanager for primærområdet og for tværgående problemstillinger i sundhedsvæsnet i Region Syddanmark. Som udviklingskonsulent har du til opgave at sagsbehandle utilsigtede hændelser, påpege risikoområder, understøtte læring og udvikle metoder til at forbedre sikkerheden for patienter. Grundlaget for arbejdet er bl.a. rapporterede utilsigtede hændelser fra praktiserende læger, plejehjem, apotekere, ambulancepersonale mm. og et samarbejde med risikomanagere i regionens sygehuse.

Risikomanagement er et dynamiske fagligt område med væsentlig betydning for kvaliteten i sundhedsvæsenet og du får en unik mulighed for at præge det fremtidige patientsikkerhedsarbejde i Region Syddanmark.

Center for Kvalitet har et stærkt og engageret udviklings- og forskningsmiljø og bidrager med internationalt anerkendte forskningsresultater. Et af centrets kerneområder er patientsikkerhed. Du vil blive en vigtig partner i teamet omkring patientsikkerhed i centeret og på tværs i regionen.

De vigtigste arbejdsopgaver 

 • Sagsbehandle og analysere utilsigtede hændelser (UTH)
 • Arbejde som superbruger af Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)
 • Skrive rapporter om utilsigtede hændelser (UTH)
 • Understøtte læring i regionen igennem undervisning og arrangementer
 • Deltage i relevante regionale og nationale netværk/fora
 • Understøtte implementering af rapportering af utilsigtede hændelser i primær sektor
 • Udvikle og vedligeholde informationsmateriale

Dine kvalifikationer  

 • Erfaring med klinisk eller administrativ sundhedsarbejde
 • Dansk og engelsk på højt niveau, både i skrift og tale
 • Er vant til at arbejde med Microsoft Office pakken, herunder MS Excel og Outlook
 • Du har gerne erfaring i brugen af DPSD eller andre databaser
 • Er vant til sagsbehandling samt analyse og formidling af kvalitative data
 • Du kan agere i en stor organisation med mange netværk/fora

 

Vi forventer at du

 • Arbejder struktureret og leverer til tiden
 • Befinder dig godt i skiftende roller som sagsbehandler, formidler og netværker
 • Arbejder selvstændigt
 • Samarbejder konstruktivt med kollegaer i centret og i regionen
 • Bidrager til udviklings- og forskningsprojekter til forbedring af patientsikkerhed

 

Ansøgningsfrist: søndag den 26. november 2017 

Læs mere om stillingerne og ansøg via dette link