Viden

Twitter

Kvaliteten af behandlingen er dårligere for patienter med apopleksi, som indlægges aften, nat og weekend
Det har i mange år været diskuteret, om akut indlagte patienter modtager samme behandlingskvalitet, uanset hvilket tidspunkt på døgnet de indlægges. Eller, om der er en såkaldt ‘weekendeffekt’.

Nu viser et studie af Ph.d – studerende Nina Sahlertz Kristiansen m.fl., at behandlingskvaliteten er lavere for patienter, som indlægges med apopleksi (blodprop eller blødninger i hjernen) om aftnen, om natten eller i weekender.

Studiet viser imidlertid også, at de målte forskelle i behandlingskvalitet er mindsket siden 2003, hvor den kliniske kvalitetsdatabase for apopleksi (Dansk Apopleksiregister) blev indført.

Studiet er internationalt blandt de første studier, som undersøger mulige forklaringer på den såkaldte weekendeffekt og har derudover sin styrke i at være registerbaseret.

Studiet er netop udgivet i det anerkendte og fagfællebedømte amerikanske tidsskrift Stroke.

Læs hele pressemeddelsen her.

 

Videnskabelige publikationer:
Nina Sahlertz Kristiansen et al.:
Off-Hours Admission and Acute Stroke Care Quality: A Nationwide Study of Performance Measures and Case-Fatality. In: Stroke, 2014

 


Resilience Health Care Net – ny tilgang til patientsikkerhed

Forskere og klinikere fra 13 lande og fire kontinenter mødtes d. 12. til 14. august – nu for tredje år i træk – på Hindsgavl i Middelfart for at udbrede ‘resilience’ som kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet.

event-Resilience Health Care Net-ny tilgang til patientsikkerhed

Pionærer
Det er seriøsitet, viden og detaljeret forskning mere end protest, slagord og oprør, der emmer i luften på Hindsgavl et par sensommerdage i slutningen af august.
Alligevel er det også pionærånd, opgør med gamle tankesæt og nytænkning, der præger dialogen mellem både unge og gråmellerede kvinder og mænd, forskere og klinikere, som er rejst fra alle egne af verden til Middelfart for at udveksle viden, erfaringer og tanker om ‘resilience’ i sundhedsvæsnet.
Studiet af det kliniske arbejde, som det udføres
De mange internationale deltagere i den intense og tætpakkede workshop hører til et internationalt netværk kaldet “The Resilient Health Care Net”. I år er de mødtes for at sætte fokus på, hvordan man bedre kan skabe balance mellem det kliniske arbejde, sådan som det udføres til daglig, og det kliniske arbejde, sådan som det er beskrevet i retningslinjer, procedurer og regler.
‘Resilience’ handler i høj grad om at skabe kvalitet og udvikling på baggrund af detaljerede og virkelighedstro studier af arbejdet, sådan som det udføres – med alle de undtagelser og begrænsninger i tid og ressourcer, der altid hører til udførelsen af det kliniske arbejde i sundhedsvæsnets ’skarpe ende’: det, der foregår mellem patient og sundhedspersonale.

 

Poul Lane

Poul Lane

Paul Lane er ‘intensive care specialist’ på et hospital i Townswille, North Queensland i Australien: “Før forstod jeg aldrig, hvorfor jeg ikke havde de nødvendige ressourcer. Det var kun gennem ‘resilience’ jeg forstod, hvorfor jeg hver dag kæmper mod manglende ressourcer. Derfor engagerede jeg mine ledere i et få et fælles sprog om, hvad vi gør for at håndtere de sitautioner, hvor ressourcer er meget begrænsede – i stedet for at blive ved med at tro på en mytisk plan om, at vi engang i fremtiden altid har rigeligt med ressourcer”

Læs mere om ‘resilience’, netværket og workshoppen her: Resilient Health Care Net

Center for Kvalitets forskningsudgivelser

Forskningsudgivelser-2013-–-2015

Center for Kvalitet har udgivet en del forskningsartikler og givet præsentationer på videnskabelige konferencer.
I denne samlede oversigt kan du danne dig et overblik over de mange forskellige forskningsemner, som centeret beskæftiger sig med.

Hent forskningsoversigten her.