Ph.d. projekter

Twitter

Igangværende Ph.d. projekter

Sygehusledelse og tværfagligt samarbejde
Undersøgelse af sygehusledelse, organisering og indflydelsen på det tværfaglige samarbejde i klinikken.
Ph.d. studerende: Bettina Ravnborg Thude, tlf. +45 51 15 80 99 , send Bettina en mail.

Videnskabelige publikationer:
Bettina Ravnborg Thude, Svend Erik Thomsen, Egon Stenager, Erik Hollnagel; “Dual leadership in a hospital practice”, Leadership in Health Services, Vol. 30 Iss: 1, 2017.


Multisygdom og forbrug af sundhedsydelser
Undersøgelse der for sygehuspatienter med multisygdom skal finde kliniske brugbare parametre til at forudsige fremtidig sundhedsydelsesforbrug.
Ph.d. studerende: Donna Lykke Wolff, tlf. +45 29 79 65 89, send Donna en mail


Information i medicinske behandlingsforløb
Undersøgelse af, hvordan information i medicinske behandlingsforløb kan være et styringsredskab for kvaliteten – herunder patientsikkerheden.
Ph.d. studerende: Marianne Møller, tlf. +45 23 82 41 97, send Marianne en mail


Økonomisk evaluering af MR scanninger
Studier af omkostninger og tilbagevenden til arbejde for patienter med lænderygsmerter – herunder betydningen af MRI og sundhedsforsikringer.
Ph.d. studerende: Morten Sall Jensen, tlf. +45 30 54 21 26, send Morten en mail


Samskabelse af sundhedsservice

Ph.d.-projektet undersøger samskabelse mellem personalet på Indvandrermedicinisk Klinik (OUH) og patienter med indvandrerbaggrund.
Ph.d.-studerende: Christina Radl-Karimi, send Christina en mail

 

 

Afsluttede Ph.d. projekter

Ledende indikatorer
Udvikling af en metode, der kan anvendes til at studere processer og udvikle ledende indikatorer, som kan bruges til at forbedre patientsikkerhed.
Ph.d. studerende: Caroline Raben

Link til ph.d. afhandlingen (PDF)


Akkreditering og proceskvalitet

Undersøgelse af, om akkreditering har haft effekt på sygehusenes kliniske proceskvalitet.
Ph.d. studerende: Søren Bie Bogh, tlf. +45 30 43 31 98, send Søren en mail.

Link til ph.d.-afhandlingen (PDF)

Videnskabelige publikationer:
Bogh, S. B. et al.: Accreditation and improvement in process quality of care: a nationwide study. International Journal for Quality in Health Care, 2015.
Bogh, S.B. et al.: Improvement in quality of hospital care during accreditation: A nationwide stepped-wedge study. International Journal for Quality in Health Care, 2016.Akkreditering og kvalitetsmål

Undersøgelse af sammenhængen mellem akkreditering og forskellige proces- og resultatmål såsom dødelighed, klinisk proceskvalitet og patientoplevelse.
Ph.d. Anne Mette Falstie-Jensen, Klinisk Epidemologisk Afdeling, Århus Universitetssygehus.

Videnskabelige publikationer:
Falstie-Jensen, A.M. et al: Compliance with hospital accreditation and patient mortality: a Danish nationwide population-based study. International Journal for Quality in Health Care, 2015.
Falstie-Jensen, A.M. et al.: Is compliance with hospital accreditation associated with length of stay and acute readmission? A Danish nationwide population-based study. International Journal for Quality in Health Care, 2015.


Weekend-effekt blandt patienter indlagt på danske sygehuse
Ph.d.-projektets formål er at undersøge, om der er variation i behandlingskvalitet og behandlingsudfald afhængigt af indlæggelsestidspunkt for forskellige sygdomsområder i Danmark (apopleksi, AMI, hoftenære lårbensbrud).
Ph.d. Nina Sahlertz Kristiansen, Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet.

Videnskabelige publikationer:
Kristiansen, N.S. et al.: Off-Hours Admission and Acute Stroke Care Quality: A Nationwide Study of Performance Measures and Case-Fatality, Stroke, 2014.

Kontakt

Christian von Plessen
Centerchef
Mobil: 24 82 21 65
Send Christian en mail