Evaluering

Rådgivning

Uddannelse

Udvikling

Patient­sikkerhed

Forskning

Ny ph.d. om effekten af akkreditering

I denne ph.d.-afhandling fra Center for Kvalitet undersøges om brugen af akkreditering i sygehusvæsenet resulterede i en højere kliniske proceskvalitet; behandling og pleje til den rigtige patient til den rigtige tid.

Hvad laver Center for Kvalitet?

Center for Kvalitet er Region Syddanmarks forsknings-, lærings-, udviklings- og netværkshub for faglig sparring, facilitering og støtte til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

FRAM – Functional Resonance Analysis Method

FRAM er en metode til at beskrive, hvordan arbejdet faktisk udføres i komplekse socio-tekniske systemer, som sundhedsvæsenet, hvor ydelsernes kvalitet afhænger af tætte forbindelser mellem individ, organisation og teknologi.

Kontakt os

Center for Kvalitet har ca. 20 medarbejdere, som spænder vidt og repræsenterer 10 forskellige professioner.